สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
ประกาศโครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ ปี2561
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุ ปี2561
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ปี2561
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการและการทำงาน พ.ศ. 2561
รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ
ประกาศเงินกู้สามัญโครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิก สส.ชสอ.และ สสอค.
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศปรับอัตรดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประกาศโครงการสินทรัพย์ทวี 2
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com